درباره ما

درباره انجمن

ایده تأسیس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران در دفتر مطالعات فناوری دانشگاه صنعتى شریف و در دوره عالى مدیریت فناوری (پائیز و زمستان ۷۸) شکل گرفت و پس از آن با پیگیری اعضای اولیه، این انجمن از سال ۱۳۸۱ و با مجوز وزارت عتف آغاز به کار کرد. ایجاد شبکه خبرگان حول مباحث فناوری و نوآوری توسط انجمن منجر به تقویت این نهاد علمی شد و از آنجا که اعضای این انجمن همگی از فعالین صنعتی و یا سیاست‌گذاران علم و فناوری در ایران بودند جایگاه انجمن به عنوان یک نهاد تصمیم‌ساز قوت بیشتری گرفت. کسب رتبه برتر در میان انجمن‌ها در ۱۳ سال از تاریخچه این انجمن خود حاکی از پشتوانه عظیم این نهاد دارد.

مأموریت‌ها

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران سعى دارد تا در راستاى ارتقاء سطح علم و فناوری کشور، به تبیین جایگاه مدیریت فناوری در ایران اقدام نموده و با حمایت از ایجاد و توسعه شبکه متخصصان و تلاش گران عرصه فناوری، به ارتقا و بهبود تصمیم‌گیرى‌هاى مرتبط با این حوزه در سطوح ملى و بنگاه کمک نماید. این انجمن در صدد است تا با افزایش و بهبود تعاملات و همکارى‌هاى بین بخشى، به ارائه خدمات آموزشى، اطلاعاتى و مشاوره‌اى مناسب در زمینه مدیریت فناوری اقدام نماید.

تاریخچه انجمن

سال ۱۳۷۸

جرقه اولیه ایده برای تاسیس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

سال ۱۳۷۸

انتشار اولین شماره فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری

سال ۱۳۸۵

برگزاری اولین دوره ملی کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری ایران

سال ۱۳۹۰

برگزاری اولین دوره بین‌المللی کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری ایران

سال ۱۳۹۰

برگزاری اولین دوره جایزه ملی فناوری و نوآوری ایران

سال ۱۳۹۱

تاسیس رسمی انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران با مجوز وزارت عتف

سال ۱۳۹۱

انتشار اولین شماره فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری ایران

سال ۱۳۹۲

انتشار اولین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه فناوری

هیات مدیره دوره نهم

منوچهر منطقی

عضو هیات مدیره

مهدی محمدی

رییس هیات مدیره

امیر ناظمی

عضو هیات مدیره

آرنوش شاکری

عضو هیات مدیره

رضا قنبری

عضو هیات مدیره

محمود کریمی

عضو هیات مدیره

مصطفی بغدادی

عضو هیات مدیره

سیاوش ملکی‌فر

عضو هیات مدیره

تاریخچه اعضای هیات مدیره

 • دکتر سید سروش قاضی نوری (رئیس)
 • دکتر رضا نقی زاده (عضو اصلی و خزانه دار)
 • دکتر سید کامران باقری (عضو اصلی)
 • دکتر پریسا علیزاده (عضو اصلی)
 • دکتر سیاوش ملکی فر (عضو اصلی)
 • دکتر حسام زند حسامی (عضو اصلی)
 • دکتر سید کمال طبائیان (عضو اصلی)

اعضای علی البدل هیات مدیره:

 • دکتر آزیتا تقوایی
 • دکتر سید حبیب الله طباطبائیان

بازرس:

 • دکتر آرنوش شاکری
 • بازرس علی البدل:
 • مهندس سهراب آقازاده

دبیر:

 • مهندس میترا امین لو
 • دکتر منوچهر منطقی (رئیس)
 • دکتر مهدی محمدی (عضو اصلی و خزانه دار)
 • دکتر مهدی الیاسی (عضو اصلی)
 • دکتر بهزاد سلطانی (عضو اصلی)
 • دکتر کامران باقری (عضو اصلی)
 • دکتر سپهر قاضی نوری (عضو اصلی)
 • دکتر محمد نقی زاده (عضو اصلی)
 
اعضای علی البدل
 • دکتر علی ملکی
 • دکتر امید شاکری
بازرسین
 • دکتر امیر ناظمی
 • دکتر مسعود کاظمیان (علی البدل)
دبیر
 • دکتر مصطفی بغدادی
 • دکتر امیر قدیری
 • دکتر منوچهر منطقی (رئیس)
 • دکتر بهزاد سلطانی (عضو اصلی)
 • دکتر سعید پاک‌سرشت (عضو اصلی)
 • دکتر امیر ناظمی (عضو اصلی)
 • دکتر کمال طباییان (عضو اصلی)
 
اعضای علی البدل
 • دکتر مهدی الیاسی
 • دکتر محمد نقی‌زاده
بازرسین
 • دکتر مهدی محمدی
 • دکتر صنم السادات فرنودی
دبیر
 • دکتر امیر قدیری
 • دکتر سید حبیب ‌ا… طباطبائیان (رئیس)
 • دکتر محمدرضا فیروز منش (خزانه دار و عضو اصلی)
 • مهندس کمال محمدی (عضو اصلی)
 • مهندس کمال طبائیان (عضو اصلی)
 • مهندس مهدی محمدی (عضو اصلی)

اعضای علی البدل

 • دکتر امیرناصر اخوان
 • مهندس رضا زرنوخی

بازرسین

 • مهندس حمید رضا شهروی
 • مهندس محمد سعید ابراهیمی

دبیر

 • دکتر محمد نقی زاده و امیر قدیری
 • دکتر سید حبیب ‌ا… طباطبائیان (رییس)
 • دکتر محمدرضا فیروز منش (عضو اصلی)
 • مهندس مهرداد صباغی (خزانه‌دار و عضو اصلی)
 • مهندس کمال محمدی (عضو اصلی)
 • مهندس محمد نقی مهدوی (عضو اصلی)

اعضای علی البدل

 • مهندس ناصر باقری مقدم
 • مهندس مهدی محمدی

بازرسین

 • مهندس حمید رضا شهروی
 • مهندس کامبیز حسنی اصفهانی

دبیر

 • دکتر محمد نقی زاده
 • دکتر سید حبیب ‌ا… طباطبائیان (رییس)
 • مهندس سید جواد حسینی (دبیر و عضو اصلی)
 • دکتر امیر ناصر اخوان (خزانه‌دار و عضو اصلی)
 • مهندس محمد مظاهری (عضو اصلی)
 • مهندس عبدالمجید ریاضی (عضو اصلی)

اعضای علی البدل

 • مهندس روح ‌ا… ایزدخواه
 • مهندس یعقوبعلی نوروزی

بازرسین

 • مهندس حمید رضا شهروی
 • مهندس کامبیز حسنی اصفهانی
 • دکتر حجت ‌ا… حاجی‌حسینی (رییس)
 • مهندس سید جواد حسینی (دبیر و عضو اصلی)
 • دکتر امیر ناصر اخوان (خزانه‌دار و عضو اصلی)
 • دکتر محمد مهدی نژاد نوری (عضو اصلی)
 • دکتر محمد علی شفیعا (عضو اصلی)

اعضای علی البدل

 • آقای دکتر مهدی فاتح راد
 • آقای دکتر ابراهیم معینی

بازرسین

 • آقای مهندس حمید رضا شهروی
 • آقای مهندس سید کمال طبائیان
 • دکتر محمد رضا آراستی (رییس)
 • دکتر سید حبیب ‌ا… طباطبائیان (عضو اصلی)
 • دکتر محمد علی شفیعا (خزانه‌دار و عضو اصلی)
 • دکتر جعفر باقری‌نژاد (عضو اصلی)
 • مهندس علیرضا شاه میرزایی (دبیر و عضو اصلی)

اعضای علی البدل

 • دکتر محسن بهرامی
 • دکتر سید رضا سلامی

بازرسین

 • مهندس سید کمال طبائیان
 • مهندس عبدالمجید ریاضی
نام و نام خانوادگیمدرک
دکتر سیدحبیب‌ا… طباطبائیاندکتراى مدیریت تولید و عملیات
دکتر محمدرضا آراستىدکتراى مهندسى صنایع (گرایش مدیریت تکنولوژى)
دکتر امیرناصر اخواندکتراى مدیریت صنایع در انتقال تکنولوژى
دکتر محمدعلى شفیعادکتراى مهندسى صنایع (گرایش متالوژى)
مهندس مهرداد صباغىفوق لیسانس مهندسى مکانیک
دکتر على کرمانشاهدکتراى مدیریت تکنولوژى
مهندس سیدکمال طبائیانفوق لیسانس مدیریت صنایع
دکتر سیدعلى حسینى تاشدکتراى مدیریت
مهندس عبدالمجید ریاضىفوق لیسانس مهندسى الکترونیک
دکتر اکبر غفوریاندکتراى مهندسى مکانیک
دکتر محمدرضا رضوىدکتراى برنامه ریزى (گرایش سیاست صنعتى)
دکتر فریدون مهبودیدکترای ایمنی شناسی ملوکولی
دکتر علینقى مشایخىدکتراى مدیریت
دکتر محمد مسافرینفوق لیسانس مدیریت اجرایی
مهندس عقیل ملکى فرفوق لیسانس مهندسى صنایع
دکتر سید مهدى رضایتدکتراى تخصصى داروشناسى ـ سم شناسى
دکتر سید رضا سلامىدکتراى مدیریت صنایع (گرایش انتقال تکنولوژى)
دکتر نقى ابتکاردکتراى مهندسى مکانیک
دکتر محمدسعید سیفدکتراى مهندسى دریایى
دکتر محمدنقى شهیدىدکتراى مدیریت صنعتى (مدیریت تکنولوژى)
دکتر فاضل اردشیر لاریجانىدکتراى فلسفه علم (گرایش سیاست علم و تکنولوژى)
دکتر جعفر باقرى‌نژاددکتراى مدیریت تکنولوژى
دکتر محمود شکریهدکتراى مهندسى مکانیک
دکتر محسن بهرامىدکتراى مهندسى مکانیک
دکتر حجت‌ا… حاجى‌حسینىدکتراى مدیریت تکنولوژى

اساسنامه

ویرایش محتوا

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی وکیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به مدیریت تکنولوژی، انجمن مدیریت فناوری ایران که از این پس در اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیرهٔ آن (رئیس انجمن) نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، خیابان سهیل ،انجمن مدیریت فناوری ایران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام نماید به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی می‌باشد.

ویرایش محتوا

۵٫۱ : انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی توسط اعضاء و محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مدیریت تکنولوژی سر و کار دارند.

۵٫۲ : همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۵٫۳ : ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در رشته های مرتبط با مدیریت تکنولوژی.

۵٫۴ : ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.

۵٫۵ : تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

۵٫۶ : انتشار کتب و نشریات علمی.

۵٫۷ : شناسایی و برقراری ارتباط با متخصصین حوزه مدیریت تکنولوژی و ایجاد شبکه صاحبنظران این رشته.

۵٫۸ : تسهیل تبادل نظر و انتقال یافته ها و تجربیات در حوزه مدیریت تکنولوژی.

۵٫۹ : ایجاد زمینه تفاهم و همفکری ارگان های مختلف فعال در مدیریت کلان تکنولوژی کشور.

۵٫۱۰ : کمک به مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور به عنوان یک نهاد مدنی.

۵٫۱۱ : ایجاد زمینه گفتگو و تبادل نظر رشته های مختلف مهندسی و علوم انسانی مرتبط با مدیریت فناوری .

۵٫۱۲ : ارزیابی بنگاه­ها، سازمان­ها و نهادهای فعال در نظام نوآوری کشور و برگزاری مسابقات و اعطای جوایز در راستای ترویج مفاهیم فناوری و نوآوری در لایه های مختلف جامعه

ویرایش محتوا

عضویت در انجمن شامل یکی از حالات زیر است:

۶٫۱ : عضویت پیوسته : مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری و یا رشته های مرتبط باشند.

۶٫۲ : عضویت وابسته : افرادی که دارای درجه کارشـناسی بوده و به نحـوی در رشـته مدیریت فناوری و یا رشته های مرتبط شاغل باشند.

۶٫۳ : عضویت دانشجویی : کلیه دانشجویانی که در رشته مدیریت فناوری و یا رشته های مرتبط به تحصیل اشتغال دارند.

۶٫۴ : عضویت افتخاری : شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مرتبط با مدیریت فناوری حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

۶٫۵ : اعضای مؤسساتی (حقوقی) : سازمانهایی که در زمینه های علمی، پژوهشی و فنی مربوط فعالیت دارند.

تبصره ۱: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط با مدیریت فناوری می باشند، با تصویب هیئت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره ۲: اعضای مؤسساتی (حقوقی)، به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

هر یک از اعضا بسته به نوع عضویت، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت می کنند.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

عضویت در یکی از این موارد زیر خاتمه می یابد:

 استعفای کتبی

 عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره : تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

ویرایش محتوا

ارکان اصلی عبارتند از :

 • الف : مجمع عمومی

 • ب: هیئت مدیره

 • ج: بازرس

الف ـ مجمع عمومی

مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‎العاده تشکیل می شود.

۱۰٫۱ : مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا وکالت کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و کلیه تصمیمات با اکثریت آرا معتبر است.

۱۰٫۲ : در صورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

۱۰٫۳ : مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

 • تبصره ۱ : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بصورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

 • تبصره ۲ : یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی، ایشان در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

 • تبصره ۳ : در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه مجمع عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت رئیسه از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۱

 

وظایف مجامع عمومی عادی و فوق‎العاده :

۱۱٫۱ : انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.
۱۱٫۲ : تصویب خط مشی انجمن.
۱۱٫۳ : بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس.
۱۱٫۴ : تعیین میزان حق عضویت.
۱۱٫۵ : تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
۱۱٫۶ : عزل هیئت مدیره و بازرس.
۱۱٫۷ : تصویب انحلال انجمن.
۱۱٫۸ : بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

 • تبصره ۱ : مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

 • تبصره ۲ : اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

 • تبصره ۳ : اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

 • تبصره ۴ : مجمع عمومی فوق العاده تنها به منظور تصمیم گیری در موارد بندهای ۵-۱۱ ، ۶-۱۱ ، ۷-۱۱ تشکیل می شود.

ب ـ هیئت مدیره

هیئت مدیره انجمن مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشد که هر ۳ سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

۱۲٫۱ : هیچ یک از اعضا نمی‎توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

۱۲٫۲ : عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

۱۲٫۳ : هیئت مدیره حداکثر تا ۲ هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

 • تبصره ۱ : یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان رئیس هیئت مدیره (رئیس انجمن) توسط هیئت مدیره انتخاب خواهد شد.

 • تبصره ۲ : جهت تسریع در امور انجمن، یکی از اعضای پیوسته انجمن توسط هیئت مدیره به عنوان دبیر انجمن انتخاب می گردد.

۱۲٫۴ : کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار، با امضای رئیس انجمن و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس انجمن یا دبیر انجمن معتبر است.

۱۲٫۵ : هیئت مدیره موظف است لااقل هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

۱۲٫۶ : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضر، معتبر است.

۱۲٫۷ : کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می شود.

۱۲٫۸ : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره، تا سه سال متوالی و پنج جلسه متناوب، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۱۲٫۹ : در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده دوره، به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۲٫۱۰ : شرکت بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

۱۲٫۱۱ : هیئت مدیره موظف است ظرف حداقل ۲ ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخونی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام کرده و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی جهت اطلاع به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

 • تبصره: تا تأیید هیئت مدیره جدید توسط کمیسیون انجمن های علمی، هیئت مدیره قبلی عهده دار مسئولیت امور انجمن خواهد بود.

هیئت مدیره عالی ترین نهاد تصمیم گیری انجمن پس از مجمع عمومی بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱۳٫۱ : اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۱۳٫۲ : تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

۱۳٫۳‌ : هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.

۱۳٫۴ : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می‌باشد.

۱۳٫۵ : تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

۱۳٫۶ : اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

۱۳٫۷ : انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۱۳٫۸ : اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

۱۳٫۹ : جلب هدایا و کمک های مالی.

۱۳٫۱۰ : اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی.

۱۳٫۱۱ : اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

ج ـ بازرس

مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‎البدل برای مدت دو سال انتخاب می‎نماید.

 • تبصره : انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

وظایف بازرس به شرح زیر است :

۱۵٫۱ : بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۱۵٫۲ : بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

۱۵٫۳ : گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره : کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

ویرایش محتوا

انجمن می‌تواند گروه‌های تخصصی و کمیته های مورد نیاز را تشکیل داده و این گروه‌ها و کمیته‌ها براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره تعیین می‌شود به فعالیت می‌پردازند.

ویرایش محتوا

منابع مالی انجمن عبارتند از :

۱۷٫۱ : حق عضویت اعضاء.

۱۷٫۲ : درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و مانند آن.

۱۷٫۳:  دریافت هدایا و کمک ها.

تبصره : کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجامع عمومی به کمیسیون  انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.

هیچ یک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

کلیه مدارک و پرونده های مالی  و غیرمالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن های عملی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق  فعالیت سیاسی و یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی، کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی و یا پژوهشی کشور واگذار کند.

این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۵۵ زیر ماده و ۱۸ تبصره، در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۷۹ هیئت مؤسسین انجمن به تصویب رسید. ضمناً در تاریخ ۹/۱۱/۸۰ بعضی از مفاد آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

آیین‌نامه انجمن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.