ارتباط با انجمن
اطلاعات تماس

تلفن : ۹۰ – ۰۲۱۸۸۶۱۵۸۸۹
۱۹ – ۰۲۱۸۸۶۲۱۵۱۸

فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۰۷۵۸

ایمیل: iramot.iran@gmail.com

کانال انجمن : iramot_ir@

کدپستی: ۱۴۳۵۸۹۴۴۶۱

آدرس

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان قانعی راد، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، پلاک ۹،
طبقه همکف، انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران