سلسه نشست‌های تحلیل فیلم

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری از زحمات پژوهشی نرگس نراقی به عنوان طراح نشست‌ها و تهیه‌کننده گزارش تقدیر و تشکر می‌کند. . انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری گروه تخصصی جامعه‌شناسی علم و فناوری انجمن جامعه شناسی ایران سلسله نشست‌هایی را در راستای بررسی جوانب اجتماعی فناوری برگزار کرد. طی این نشست‌ها 5 فیلم مورد تحلیل توسط متخصصان هر دو حوزه قرار گرفت. . بررسی و نگارش تحلیلی درباره فیلم‌ها نتایج ارزشمندی در پی دارد. بسیاری از ما از خواندن مطلبی در مورد فیلم‌هایی که حتی ندیده‌ایم هم لذت میبریم. تحلیل کردن فیلم و یا واکنش ما نسبت به آن لذت ما را زایل نمیکند، بلکه به ما امکان میدهد تا از آن فیلم به گونه‌ای لذت ببریم که تا پیش از آن نمی‌توانستیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.