بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی
دفتر انجمن های علمی ایران

 

 

 

” اساسنامه انجمن مدیریت فناوری ایران “

 

ماده ۱

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی وکیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به مدیریت تکنولوژی، انجمن مدیریت فناوری ایران که از این پس در اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده ۲

انجمن مؤسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن (رئیس انجمن) نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده ۳

مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، خیابان سهیل ،انجمن مدیریت فناوری ایران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
تبصره : هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام نماید به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده ۴

انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی می باشد.

ماده ۵

۵٫۱ : انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی توسط اعضاء و محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مدیریت تکنولوژی سر و کار دارند.
۵٫۲ : همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
۵٫۳ : ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در رشته های مرتبط با مدیریت تکنولوژی.
۵٫۴ : ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.
۵٫۵ : تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
۵٫۶ : انتشار کتب و نشریات علمی.
۵٫۷ : شناسایی و برقراری ارتباط با متخصصین حوزه مدیریت تکنولوژی و ایجاد شبکه صاحبنظران این رشته.
۵٫۸ : تسهیل تبادل نظر و انتقال یافته ها و تجربیات در حوزه مدیریت تکنولوژی.
۵٫۹ : ایجاد زمینه تفاهم و همفکری ارگان های مختلف فعال در مدیریت کلان تکنولوژی کشور.
۵٫۱۰ : کمک به مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور به عنوان یک نهاد مدنی.
۵٫۱۱ : ایجاد زمینه گفتگو و تبادل نظر رشته های مختلف مهندسی و علوم انسانی مرتبط با مدیریت فناوری .
۵٫۱۲ : ارزیابی بنگاه­ها، سازمان­ها و نهادهای فعال در نظام نوآوری کشور و برگزاری مسابقات و اعطای جوایز در راستای ترویج مفاهیم فناوری و نوآوری در لایه های مختلف جامعه

ماده ۶

عضویت در انجمن شامل یکی از حالات زیر است:
۶٫۱ : عضویت پیوسته : مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری و یا رشته های مرتبط باشند.
۶٫۲ : عضویت وابسته : افرادی که دارای درجه کارشـناسی بوده و به نحـوی در رشـته مدیریت فناوری و یا رشته های مرتبط شاغل باشند.
۶٫۳ : عضویت دانشجویی : کلیه دانشجویانی که در رشته مدیریت فناوری و یا رشته های مرتبط به تحصیل اشتغال دارند.
۶٫۴ : عضویت افتخاری : شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مرتبط با مدیریت فناوری حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.
۶٫۵ : اعضای مؤسساتی (حقوقی) : سازمانهایی که در زمینه های علمی، پژوهشی و فنی مربوط فعالیت دارند.
تبصره ۱: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط با مدیریت فناوری می باشند، با تصویب هیئت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره ۲: اعضای مؤسساتی (حقوقی)، به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده ۷

هر یک از اعضا بسته به نوع عضویت، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت می کنند.
تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸

عضویت در یکی از این موارد زیر خاتمه می یابد:
استعفای کتبی
عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره : تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

ماده ۹

ارکان اصلی عبارتند از :
 • الف : مجمع عمومی
 • ب: هیئت مدیره
 • ج: بازرس

ماده ۱۰

الف ـ مجمع عمومی
مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‎العاده تشکیل می شود.
۱۰٫۱ : مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا وکالت کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و کلیه تصمیمات با اکثریت آرا معتبر است.
۱۰٫۲ : در صورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
۱۰٫۳ : مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

 • تبصره ۱ : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بصورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
 • تبصره ۲ : یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی، ایشان در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرس تصریح نمایند.
 • تبصره ۳ : در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه مجمع عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت رئیسه از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۱

وظایف مجامع عمومی عادی و فوق‎العاده :
۱۱٫۱ : انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.
۱۱٫۲ : تصویب خط مشی انجمن.
۱۱٫۳ : بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس.
۱۱٫۴ : تعیین میزان حق عضویت.
۱۱٫۵ : تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
۱۱٫۶ : عزل هیئت مدیره و بازرس.
۱۱٫۷ : تصویب انحلال انجمن.
۱۱٫۸ : بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

 • تبصره ۱ : مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
 • تبصره ۲ : اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.
 • تبصره ۳ : اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.
 • تبصره ۴ : مجمع عمومی فوق العاده تنها به منظور تصمیم گیری در موارد بندهای ۵-۱۱ ، ۶-۱۱ ، ۷-۱۱ تشکیل می شود.

ماده ۱۲

ب ـ هیئت مدیره
هیئت مدیره انجمن مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشد که هر ۳ سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.
۱۲٫۱ : هیچ یک از اعضا نمی‎توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.
۱۲٫۲ : عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
۱۲٫۳ : هیئت مدیره حداکثر تا ۲ هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

 • تبصره ۱ : یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان رئیس هیئت مدیره (رئیس انجمن) توسط هیئت مدیره انتخاب خواهد شد.
 • تبصره ۲ : جهت تسریع در امور انجمن، یکی از اعضای پیوسته انجمن توسط هیئت مدیره به عنوان دبیر انجمن انتخاب می گردد.

۱۲٫۴ : کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار، با امضای رئیس انجمن و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس انجمن یا دبیر انجمن معتبر است.
۱۲٫۵ : هیئت مدیره موظف است لااقل هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.
۱۲٫۶ : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضر، معتبر است.
۱۲٫۷ : کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می شود.
۱۲٫۸ : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره، تا سه سال متوالی و پنج جلسه متناوب، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
۱۲٫۹ : در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده دوره، به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
۱۲٫۱۰ : شرکت بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
۱۲٫۱۱ : هیئت مدیره موظف است ظرف حداقل ۲ ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخونی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام کرده و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی جهت اطلاع به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

 • تبصره: تا تأیید هیئت مدیره جدید توسط کمیسیون انجمن های علمی، هیئت مدیره قبلی عهده دار مسئولیت امور انجمن خواهد بود.

ماده ۱۳

هیئت مدیره عالی ترین نهاد تصمیم گیری انجمن پس از مجمع عمومی بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
۱۳٫۱ : اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
۱۳٫۲ : تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.
۱۳٫۳‌ : هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.
۱۳٫۴ : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می‌باشد.
۱۳٫۵ : تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
۱۳٫۶ : اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.
۱۳٫۷ : انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.
۱۳٫۸ : اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.
۱۳٫۹ : جلب هدایا و کمک های مالی.
۱۳٫۱۰ : اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی.
۱۳٫۱۱ : اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

ماده ۱۴

ج ـ بازرس
مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‎البدل برای مدت دو سال انتخاب می‎نماید.

 • تبصره : انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده ۱۵

وظایف بازرس به شرح زیر است :
۱۵٫۱ : بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
۱۵٫۲ : بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.
۱۵٫۳ : گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره : کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

ماده ۱۶

انجمن می تواند گروه های تخصصی و کمیته های مورد نیاز را تشکیل داده و این گروه ها و کمیته ها براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازند.

ماده ۱۷

منابع مالی انجمن عبارتند از :
۱۷٫۱ : حق عضویت اعضاء.
۱۷٫۲ : درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و مانند آن.
۱۷٫۳:  دریافت هدایا و کمک ها.

تبصره : کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸

 درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجامع عمومی به کمیسیون  انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده ۱۹

کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.

ماده ۲۰

هیچ یک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده ۲۱

کلیه مدارک و پرونده های مالی  و غیرمالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن های عملی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده ۲۳

انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق  فعالیت سیاسی و یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴

در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی، کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی و یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده ۲۵

این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۵۵ زیر ماده و ۱۸ تبصره، در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۷۹ هیئت مؤسسین انجمن به تصویب رسید. ضمناً در تاریخ ۹/۱۱/۸۰ بعضی از مفاد آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.