کارگاه آموزشی تصمیم گیری و تکنیک های حل مساله برگزار شد

کارگاه آموزشی ” تصمیم گیری و تکنیک های حل مساله” در تاریخ 98/10/2 در “انستیتو پاستور ایران ” با هدف بهبود مهارت مدیران در حل مساله، توسط انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران برگزار شد .  

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.