نشست پنجم _ نگرش مدیریت گذار

مدیریت گذار

📌 سلسله نشست‌های
واکاوی مطالعات گذار به پایداری

📣 نشست پنجم
نگرش مدیریت گذار

💠 محورهای نشست پنجم

✔️ چه شد که مسئله گذار به پایداری به یک ضرورت تبدیل شد؟
✔️ چرا تفکر سیستمی سیستمی برای گذار به پایداری ضروری است؟
✔️ معرفی سیستم‌های پیچیده انطباقی اجتماعی _ فنی، اکولوژیکی
✔️ بازی جمعی تعاملی مدیریت گذار سیستم پیچیده انرژی با مشارکت شرکت‌کنندگان

اعضای نشست:

✔️ دکتر طاهره میرعمادی
عضو هیات علمی سازمان پژوهشگاهی علمی و صنعتی
دبیر علمی نشست

✔️ دکتر ماندانا آزادگان‌مهر
پژوهشگر سیاست فناوری
راهبر نشست

✔️ مهندس بهروز نوری
کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، آب و انرژی دانشگاه توئنته هلند

🗓 یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
⏰ ۱۷ تا ۱۹
👩‍💻 نوع حضور: آنلاین

لینک ثبت‌نام:
https://b2n.ir/s05370

لینک ورود به جلسه
https://b2n.ir/a94449

❌ حضور شرکت‌کنندگان در نشست‌ها رایگان است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.