آدرس: تهران، بلواردهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، دانشکده مدیریت و حسابداری
دبیر: آیدین اصغر زاده
شماره تماس:۰۹۱۲۲۸۵۲۴۸۸