آدرس: تهران، کارگرشمالی،  جنب پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ضلع غربی ساختمان جنوبی، طبقه دوم، اتاق ۲۱
دبیر:اسماعیل جعفرپناه
شماره تماس: ۰۹۱۹۳۰۹۲۴۱۸