آدرس:تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از سراه ضرابخانه،روبروی شهرداری منطقه ۳، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مدیریت تکنولوژی
دبیر: نسترن حسینی