مدیر مسئول

طاهره میرعمادی

 

سردبیر

منوچهر منطقی

 

جانشین سردبیر

پریسا ریاحی

 

اعضای هیات تحریه

دکتر طاهره میرعمادی

دکتر منوچهر منطقی

پروفسور جان وب

دکتر محسن بهرامی

دکتر حسین رحمان سرشت

دکتر سپهر قاضی نوری

دکتر حسین سالار آملی

دکتر لعیا الفت

دکتر حجت اله حاجی حسینی

سید حبیب الله طباطباییان

فاطمه ثقفی

دکتر سروش قاضی نوری

علیرضا عشوری

 

 

 

 

 

آدرس: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، کدپستی: 3353136846

 

صندوق پستی: 33535111

 

لطفا سوالات مورد نظر را از طریق ایمیل به آدرس فصلنامه  jtdm@irost.ir   ارسال فرمایید تا به نوبت پاسخ داده شود.

 

شماره تماس: 02157416618