پژوهشکده فناوری‌های نوین وابسته به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در راستای اعتلا و ارتقای دانش مدیریت فناوری با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت توسعه فناوری را منتشر می‌کند.

مدیر مسئول: حجت اله حاجی حسینی

سردبیر: لعیا الفت

هیات تحریریه: لعیا الفت، محسن بهرامی، حجت اله حاجی حسینی، سید حمید خداداد حسینی، حسن دانایی فرد، حسین رحمان سرشت، حسین سالارآملی، محمد مهدی سپهری، سید سپهر قاضی نوری، سید حبیب اله طباطبائیان

آدرس وبسایت: jtdm.irost.ir

شماره تماس: ۲-۰۲۱۵۶۲۷۶۰۳۱ داخلی ۲۶۰۹ (سرکارخانم پارسا)