انجمن علمی مدیریت فناوری ایران با همکارى مرکز تحقیقات سیاست علمى کشور در راستاى کمک به گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات و پژوهشهای علمی، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند، شناساندن فعالیتهای علمی پژوهشگران در مقوله‌ى سیاستگذاری علم و فناوری، توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران ایران و سایر کشورها، براساس این آیین نامه اقدام به انتشار فصلنامه‌ى علمی ـ پژوهشی سیاست علم و فناوری می‌کند.

اهداف

تلاش در جهت رفع نیازهاى علمى و تحقیقاتى مرتبط با سیاستگذارى و برنامه‌ریزى علم و فناورى
کمک به ارتقاء سطح پژوهش در زمینه‌هاى مختلف سیاستگذارى و برنامه‌ریزى علم و فناورى
تلاش در جهت نهادینه کردن مطالعات سیاستگذارى علم در دانشگاهها و مراکز پژوهشى کشور
توسعه‌ى ارتباط علمى میان پژوهشگران دانشگاه و سایر مراکز علمى و پژوهشى
تلاش در جهت ایجاد ارتباط بین پژوهشگران داخلى و خارجى
انتشار به موقع یافته‌هاى نوین پژوهشى جهت آگاهى اساتید و دانشجویان
دستیابى به سطح کیفى مورد تأیید نهادهاى علمى داخلى (ISC) و بین‌المللى (ISI)

مدیر مسئول

سید سروش قاضی نوری

سردبیر

سید سپهر قاضی نوری

اعضای هیات تحریریه

محمد رضا آراستی

حسن دانایی فرد

حجت اله حاجی حسینی

بهزاد سلطانی

حبیب اله طباطباییان

غلامعلی منتظر

طاهره میرعمادی

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی پایا

عبداله صوفینشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان قانعی راد (سهیل سابق) پلاک 9، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

 

کدپستی: 1435894461؛ صندوق پستی: 554-13145

 

تلفن: 88036145-88036144 داخلی 114

 

پست الکترونیک: JSTP88@gmail.com