انجمن علمی مدیریت فناوری ایران با همکارى مرکز تحقیقات سیاست علمى کشور در راستاى کمک به گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات و پژوهشهای علمی، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند، شناساندن فعالیتهای علمی پژوهشگران در مقوله‌ى سیاستگذاری علم و فناوری، توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران ایران و سایر کشورها، براساس این آیین نامه اقدام به انتشار فصلنامه‌ى علمی ـ پژوهشی سیاست علم و فناوری می‌کند.

اهداف

تلاش در جهت رفع نیازهاى علمى و تحقیقاتى مرتبط با سیاستگذارى و برنامه‌ریزى علم و فناورى
کمک به ارتقاء سطح پژوهش در زمینه‌هاى مختلف سیاستگذارى و برنامه‌ریزى علم و فناورى
تلاش در جهت نهادینه کردن مطالعات سیاستگذارى علم در دانشگاهها و مراکز پژوهشى کشور
توسعه‌ى ارتباط علمى میان پژوهشگران دانشگاه و سایر مراکز علمى و پژوهشى
تلاش در جهت ایجاد ارتباط بین پژوهشگران داخلى و خارجى
انتشار به موقع یافته‌هاى نوین پژوهشى جهت آگاهى اساتید و دانشجویان
دستیابى به سطح کیفى مورد تأیید نهادهاى علمى داخلى (ISC) و بین‌المللى (ISI)

مدیر مسئول: محمدا ابویی اردکان

سردبیر: سیدسپهر قاضی نوری

هیات تحریریه: محمدرضا آراستی، علی پایا، حسن دانایی فرد، حجت اله حاجی حسینی، بهزاد سلطانی، عبداله صوفی، سید حبیب اله طباطبائیان، محمدامین قانعی راد، غلامعلی منتظر، طاهره میرعمادی

آدرس وبسایت: jstp.nrisp.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۰۳۶۱۴۴ – داخلی ۱۱۴(سرکارخانم حاجیان)