English
تدوين استراتژى تکنولوژى و روشهاى مرتبط

دف از برگزاری کارگاه :

آشنایی با مبانی استراتژی تکنولوژی و روشهای آن

شرح کارگاه :

با توجه به اهمیت روزافزون تکنولوژی در توسعه سازمانها، استراتژی تکنولوزی عملا به عنوان یکی از مهمترین مباحث استراتژیک سازمانها مطرح می گردد. امروزه تکنولوژی در مرکز سیستم های طراحی شده برای تامین نیازهای مشتری یا جلب رضایت مشتری قرار دارد. در واقع استراتژی تکنولوژی با مسائلی چون بهره برداری، توسعه و حفظ میزان کل دانش و توانایی های شرکت سروکار دارد بدین لحاظ تدوین استراتژی تکنولوژی یکی از مهمترین کارهای سازمان جهت دستیابی به مزیت های رقابتی می باشد.

تعاریف متعددی از استراتژی تکنولوزی مطرح می گردد که بخشی از آن شامل موارد زیر می باشد.

استراتژي تكنولوژي عبارتست از تصميمي كه بنگاهها در ارتباط با سرمايه گذاري، توسعه و بهر ه برداري ازتكنولوژيهاي محصول و فرآيند خود اتخاذ مي كنند.

استراتژي تكنولوژي عبارتست از تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري در زمينه توسعه تكنولوژي با توجه به استراتژي كلان(اهداف بلند مدت) بنگاه

استراتژي تكنولوژي يك استراتژي عملياتي است و مي توان آن را ترجمه و تفسير استراتژي كلي سازمان در حوزه تكنولوژي دانست، بطوريكه روش كسب موقعيت برتر رقابتي يا روش تحقق اهداف بلند مدت سازمان را از طريق توسعه تكنولوژيهاي سازمان تعيين مي کند.

مدل های زیادی جهت تدوین استراتژی سازمان وجود دارد که برخی از انها شامل موارد زیر است.

· مدل پورتر

· مدل موغن

· مدل هکس و مازلوف

· مدل چپلت و توویستیگا

· مدل لیتل

· مدل مکینزی و ...

در این کارگاه تلاش می شود با بررسی جایگاه استراتژی تکنولوزی در سازمان، انواع مدل های تدوین استراتژی تکنولوژی و نحوه اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد.

بر این اساس سرفصل های کارگاه عبارتند از:

1. آشنایی با مفاهیم استراتژی تکنولوژی

2. آشنایی با مدل های مختلف استراتژی تکنولوژی

3. بررسی موانع پیاده سازی استراتژی تکنولوژی

4. گام های انتخاب و تدوین استراتژی تکنولوژی در سازمان

5. ارائه یک نمونه موردی جهت تدوین استراتژی تکنولوژی

 

این کارگاه برای گروه های زیر توصیه می گردد

· مدیران ارشد و تمامی بخش های سازمان

· متخصصان، کارشناسان و فعالان حوزه تکنولوژی و تحقیق و توسعه

· مدیران واحدهای توسعه تکنولوژی و تحقیق و توسعه

· مدیران واحدهای تولید و مهندسی سازمان

· مدیران بخش های برنامه ریزی

 

 

 

v این کارگاه برای همه متخصصان با رشته های تحصیلی مختلف توصیه می شود .نام استاد: دکتر فرزان مجید فر

رزومه:


 

 


کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.