English
مديريت و استراتژى واحدهاى تحقيق و توسعه

هدف از برگزاری کارگاه :

آشنایی با ساختارها و مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه

شرح کارگاه :

ساختار واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان ها به لحاظ نوع وظایفی که دارند دارای ملاحظات خاصی می باشد.اهداف تحقيق و توسعه در سطح سازماني شامل موارد زیر می باشد:

 • افزايش بهره وري و کارايي محصول و روشهاي توليد
 • رفع مشکلات توليد
 • بهبود کيفيت محصولات و بسته بندي آنها
 • کاهش هزينه ها
 • کم کردن ضايعات
 • استفاده از مواد و قطعات داخلي
 • جايگزين کردن مواد اوليه با کيفيت بهتر و اقتصادي تر
 • ساده تر کردن فرآيند توليد براي کاهش سختي کار
 • کاهش خطرات احتمالي
 • ايجاد و توسعه محصولات جديد و فرآيندهاي توليد جديد
 • تدوين روش توليد تجاري براي سوژه هاي قابل توليد   

ساختار واحدهای تحقیق و توسعه عموما بایستی دارای ویژگی های زیر باشد.

 1. ارگانيک باشد
 2. داراي رسميت کم باشد
 3. عدم تمرکز بر آن حاکم باشد
 4. کارکنان داراي مهارت زياد داشته باشد
 5. حيطه نظارت محدود باشد
 6. ارتباط روياروي ميان کارکنان برخوردار باشد

در این میان تدوین و تشخیص این که سازمان تحقیق وتوسعه موردنظر، از چه نوعی می باشد بر رویکردهای آتی سازمان نیز اثرگذار است.این که سازمان تحقیق و توسعه از نوع ماموریت گرا، علمی یا دانشگاهی باشد بر نقش ها و زیرساختارهای سازمانی اثر مستقیم دارد.

اینکه بایستی چه معیارها و شاخص هایی برای تعیین عملکرد یک سازمان تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار گیرد ، چه استراتژی های مورد استفاده قرار گیرد و سایر موارد مرتبط با سازمانهای تحقیق و توسعه، بایستی مورد توجه جدی مدیران بنگاه ها قرار گیرد.

در این کارگاه تلاش می گردد تا به سوالات مرتبط با واحدهای تحقیق و توسعه پاسخ داده شود.

بر این اساس سرفصل های کارگاه عبارتند از:

1.     آشنایی با وظایف و ساختار واحدهای تحقیق و توسعه

2.     آشنایی با انواع سازمانهای تحقیق و توسعه

3.     ارکان سازمانهای تحقیق و توسعه

4.     استراتژی و سیاست های واحدهای تحقیق و توسعه

5.     معیارهای سنجش بهره وری در سازمان های تحقیق و توسعه

6.   زیرسیستم های واحدهای تحقیق و توسعه

 

این کارگاه برای گروه های زیر توصیه می گردد

·         مدیران ارشد  و تمامی بخش های سازمان

·         متخصصان، کارشناسان و فعالان حوزه تکنولوژی و تحقیق و توسعه

·         مدیران واحدهای توسعه تکنولوژی و تحقیق و توسعه

·         مدیران واحدهای تولید و مهندسی سازمان


کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.