English
مديريت دانش در سازمان هاى تکنولوژى محور

هدف از برگزاری کارگاه :

آشنایی با سیستم های مدیریت دانش و نحوه پیاده سازی آن در سازمان

شرح کارگاه :

اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روز افزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان می باشد. امروزه سازمانها یکی از راههای تمایز خود از سازمانهای دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمان خود جستجو می کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارآیی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمانها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راههای دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی تلقی می­گردد

به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمانها،مقوله مدیریت دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمانهای امروزی گردیده است. مدیریت دانش ، فرآیندی است که به واسطه آن سازمانها در زمینه یادگیری(درونی کردن دانش)، کدگذاری دانش(بیرونی کردن دانش)، توزیع و انتقال دانش، مهارتهایی را کسب می کنند. اهمیت مدیریت دانش در سازمانها لزوم بکارگیری استراتژی هایی را در این زمینه ضروری نموده است. مکاتب مختلفی از استراتژی های مدیریت دانش در سازمانها وجود دارد که هر کدام از جنبه های مختلف به بیان استراتژی های مدیریت دانش پرداخته اند.

نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که در سازمانهای امروزی به ویژه در سازمانهایی که برپایه دانش و تکنولوژی شکل یافته و حرکت می کنند و در واقع تکنولوژی بخش اصلی سرمایه انها را شامل می شود ضرورت مدیریت این سرمایه اجتناب ناپذیر می نماید. در این کارگاه تلاش می شود تا نسبت به آشناسازی و ارائه راه کارهای لازم جهت مدیریت دانش در سازمان اقدام گردد.

بر این اساس سرفصل های کارگاه عبارتند از:

1-     آشنایی با مفهوم مدیریت دانش

2-     پارادایم های مدیریت دانش

3-     آشنایی با استراتژی های مدیریت دانش

4-     پیاده سازی سیستمهای مدیریت دانش در سازمان

5-     نقش مدیریت دانش در سازمانهای دانش بنیان

6-     ارائه یک نمونه موردی از پیاده سازی سیستم مدیریت دانش

این کارگاه برای گروه های زیر توصیه می گردد

·         مدیران ارشد  و تمامی بخش های سازمان

·         متخصصان، کارشناسان و فعالان حوزه تکنولوژی و تحقیق و توسعه

·         مدیران واحدهای توسعه تکنولوژی و تحقیق و توسعه

·         کسانی که به دنبال فعالیت حرفه ای در حوزه مدیریت دانش می باشند.


کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.